After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
Kontrol biro Prister
zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i kontrola kvalitete tehničkih proizvoda
     Za tvrtku KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. politika kvalitete predstavlja pružanje usluga uz zadovoljenje potreba kupaca i ispunjenje važećih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Za usluge iz područja ZAŠTITE NA RADU; ZAŠTITE OD POŽARA; INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA provodi se planiranje, upravljanje rocesima prema utvrđenim i propisanim postupcima.

Odnos s kupcima i dobavljačima se temelji i održava na obostranom povjerenju, a osobito prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva na kvalitetu.

Tvrtka ima povjerenje u samoodgovorne i kompetentne radnike. Zadaća uprave je poticanje svjesnosti i pozitivnog razvoja radnika, jer samo zadovoljni radnici svjesni važnosti svoga rada, dugoročno osiguravaju uspjeh tvrke i ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Neprekidnom internom i eksternom izobrazbom, te školovanjem radnika s ciljem podizanja kvalitete u izvršenju njihovih zadataka, postiže se povećanje kvalitete usluge, a time i zadovoljstvo kupaca.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge potiću se inovacije, a po njihovom usvajanju, prihvaćaju se kao standardna rješenja. Novim rješenjima sustavno se obnavlja tehnička i tehnološka dokumentacija.

Sustav kvalitete sukladan je normi ISO 9001:2015, a dopunjen je zahtjevima norme ISO/IEC 17020:2012 koji su vezani uz uslugu INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA. Cilj nam je trajno ispunjavanje svih zahtjeva postavljenih normama.

Navedene norme zahtjevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava kvalitete, kako unutrašnjim, tako i vanjskim auditima i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje - certifikat nastojat ćemo zadržati u pedstojećim auditima.

Interni audit sustava kvalitete provodi se najmanje jednom godišnje, a njegov rezultat je ishodište za poduzimanje poboljšanja u daljnjem razvoju sustava kvalitete u slijedećem razdoblju.

CILJEVI TVRTKE

  • Postizanje zadovoljstva korisnika naših usluga
  • Konkurentski položaj na tržištu
  • Neprekidna poboljšanja kvalitete usluga
  • Poštivanje dogovorenih rokova
  • Zapošljavnje, obrazovanje i zadržavanje kompetentnih radnika
  • Održavanje pozitivne predodžbe javnosti o tvrtki
"S NAMA STE SIGURNIJI"

... arhiva novosti
    Studio Imago