我以为粉嫩公主酒酿蛋味道不怎么好吃粉嫩公主酒酿蛋,但没想到味道很好,甜得滑溜溜的。还有,淡糯米的香味,觉得很好喝,一边喝,一边充满了心情丰胸产品 ,这是一举两得的。持续半个月以上时,感觉胸部逐渐发热,这个开始发育丰胸,一个月以上时开始明显的长肉,丰满,内衣开始变紧,两个月以上的时间基本上杯子变大,后面的长肉变得更快,三个月以上的时间从a杯子增加到c杯子丰胸食物
Kontrol biro Prister
zatita na radu, zatita od poara, zatita okolia i kontrola kvalitete tehnikih proizvoda
     Za tvrtku KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. politika kvalitete predstavlja pruanje usluga uz zadovoljenje potreba kupaca i ispunjenje vaeih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Za usluge iz podruja ZATITE NA RADU i ZATITE OD POARA provodi se planiranje, upravljanje procesima prema utvrenim i propisanim postupcima.

Odnos s kupcima i dobavljaima se temelji i odrava na obostranom povjerenju, a osobito prilikom usklaivanja termina, specifikacija i zahtjeva na kvalitetu.

Tvrtka ima povjerenje u samoodgovorne i kompetentne radnike. Zadaa uprave je poticanje svjesnosti i pozitivnog razvoja radnika, jer samo zadovoljni radnici svjesni vanosti svoga rada, dugorono osiguravaju uspjeh tvrke i ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Neprekidnom internom i eksternom izobrazbom, te školovanjem radnika s ciljem podizanja kvalitete u izvršenju njihovih zadataka, postie se poveanje kvalitete usluge, a time i zadovoljstvo kupaca.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge potiu se inovacije, a po njihovom usvajanju, prihvaaju se kao standardna rješenja. Novim rješenjima sustavno se obnavlja tehnika i tehnološka dokumentacija.

Sustav kvalitete sukladan je normi ISO 9001:2015, a cilj nam je trajno ispunjavanje svih zahtjeva postavljenih normom.

Navedena norma zahtjeva redovito praenje i ocjenjivanje sustava kvalitete, kako unutranjim, tako i vanjskim auditima i to od organizacije ovlatene za certifikaciju. Osvojeno priznanje - certifikat nastojat emo zadrati u pedstojeim auditima.

Interni audit sustava kvalitete provodi se najmanje jednom godišnje, a njegov rezultat je ishodište za poduzimanje poboljšanja u daljnjem razvoju sustava kvalitete u slijedeem razdoblju.

CILJEVI TVRTKE

  • Postizanje zadovoljstva korisnika naših usluga
  • Konkurentski poloaj na trištu
  • Neprekidna poboljšanja kvalitete usluga
  • Poštivanje dogovorenih rokova
  • Zapošljavnje, obrazovanje i zadravanje kompetentnih radnika
  • Odravanje pozitivne predodbe javnosti o tvrtki
"S NAMA STE SIGURNIJI"

... arhiva novosti
    Studio Imago