After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
Kontrol biro Prister
zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i kontrola kvalitete tehničkih proizvoda
     INSPEKCIJA SIGURNOSTI ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA

KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. Odjel žičara akreditirano je inspekcijsko tijelo za inspekciju sigurnosti žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 6303.

POLITIKA

Politika inspekcijskog tijela kao sastavnog dijela tvrtke KONTROL BIRO – PRISTER d.o.o. je pružanje inspekcijskih usluga uz zadovoljenje potreba kupaca i ispunjenje važećih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Za usluge iz područja INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA provodi se planiranje, upravljanje procesima prema utvrđenim i propisanim postupcima.

Odnos s kupcima i dobavljačima se temelji i održava na obostranom povjerenju, a osobito prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva. U slučaju prigovora ili žalbi svim stranama se jamči poduzimanje odgovarajućih postupaka za objektivno rješavanje istih.

Tvrtka ima povjerenje u samoodgovorne i kompetentne radnike. Zadaća uprave je poticanje svjesnosti i pozitivnog razvoja radnika, jer samo zadovoljni radnici svjesni važnosti svoga rada, dugoročno osiguravaju uspjeh tvrke i ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Neprekidnom internom i eksternom izobrazbom, te osposobljavanjem radnika s ciljem podizanja kvalitete u izvršenju njihovih zadataka, postiže se povećanje kvalitete usluge, a time i zadovoljstvo kupaca.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge potiču se inovacije, a po njihovom usvajanju, prihvaćaju se kao standardna rješenja. Novim rješenjima sustavno se obnavlja tehnička i tehnološka dokumentacija.

Sustav upravljanja je sukladan normi HRN ISO/IEC 17020:2012 za pružanje usluga INSPEKCIJE SIGURNOSTI ŽIČARA, VUČNICA I USPINJAČA ZA PRIJEVOZ OSOBA. Cilj nam je trajno ispunjavanje svih zahtjeva postavljenih normom i zakonskom regulativom.

Navedena norma zahtjeva redovito praćenje i ocjenjivanje ustrojenog sustava upravljanja, kako unutrašnjim, tako i vanjskim auditima i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje - certifikat nastojat ćemo zadržati u predstojećim auditima.

Interni audit sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a njegov rezultat je ishodište za poduzimanje poboljšanja u daljnjem razvoju sustava u slijedećem razdoblju.

CILJEVI

  • Postizanje zadovoljstva korisnika naših usluga kroz trajno ispunjenje zahtjeva norme ISO/IEC 17020:2012 i vezane zakonske regulative
  • Konkurentski položaj na tržištu
  • Neprekidna poboljšanja kvalitete usluga
  • Poštivanje dogovorenih rokova
  • Zapošljavnje, obrazovanje i zadržavanje kompetentnih radnika
  • Održavanje pozitivne predodžbe u javnosti

Obavijest:

INSPEKCIJSKO TIJELO PODATKE DOBIVENE U POSTUPKU INSPEKCIJE NEĆE DAVATI U JAVNOST!

Zapisnik o stručno-tehničkom pregledu žičare vrijedi godinu dana nakon izdavanja ili do dana nastanka promjena na žičari.

Umnožavanje Zapisnika o stručno-tehničkom pregledu žičare dozvoljeno je isključivo uz pismeno odobrenje Kontrol biro – Prister d.o.o. Odjela žičara.


... arhiva novosti
    Studio Imago