After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
Kontrol biro Prister
zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša i kontrola kvalitete tehničkih proizvoda
       • Izvadak iz sudskog registra Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080404564
  • Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu br. 425-01/1-15-2 UP/I-115-01/15-01/47 od 16. lipnja 2015.
  • Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova br. 511-01-208-UP/I-2597/7-03-1/8 od 19. kolovoza 2008. godine
  • Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova br. 511-01-208-UP/I-2597/8-03-1/8 od 19. kolovoza 2008. godine
  • Rješenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, služba za vatrogastvo, br. 543-01-06-02-08-2 od 10. rujna 2008. godine
  • Rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture br. 530-05-2-1-2-16-2 od 20. travnja 2016. godine

... arhiva novosti
    Studio Imago